Declarație de Confidențialitate

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea Dumneavoastră. Informațiile colectate sunt folosite doar de către angajații autorizați ai firmei noastre. Încercăm să oferim cele mai bune servicii posibile clienților noștri. Orice acțiuni de ofensivă împotriva sistemelor noastre și a datelor aferente vor fi investigate în vederea acționării în justiție a celor responsabili pentru recuperarea pagubelor. Datele clienților sunt considerate confidențiale și prin urmare nu vor fi divulgate altor părți decât dacă acest lucru este o obligație legală și doar către autoritățile corespunzătoare.

Clienții au dreptul să ceară copii ale datelor personale pe care le deținem cu condiția să primim o notificare rezonabilă pentru o astfel de cerere. Clienților li se cere să păstreze copii ale oricăror documente emise în legătură cu clauzele serviciilor oferite de noi. Unde este adecvat, vom trimite informații scrise, manifeste sau copii ale datelor personale ca parte dintr-un contract pentru beneficiul ambelor părți.

Nu vom vinde, partaja sau închiria informațiile personale către nici o parte terță și nu vom folosi adresa de e-mail pentru corespondență nesolicitată. Orice e-mail-uri trimise de către firma nostră vor fi legate doar de serviciile și produsele pentru care ați fost de acord sau care ati putea fi interesat.